Ο Στέλιος Καπετανάκης είναι Οικονομολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΜΒΑ) – Λογιστική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε με Άριστα. Παράλληλα, είναι απόφοιτος του Executive Program, Real Estate and Finance Investments του ίδιου Πανεπιστημίου.

Περαιτέρω, είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Έργων (ΑΤΕΙ Αθήνας) και κάτοχος πιστοποίησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων στο Real Estate – Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επιστημονικής κατάρτισης, έχει παρακολουθήσει προγράμματα αξιοποίησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και εκτιμητικής ακινήτων καθώς και σεμινάρια – ημερίδες που άπτονται των οικονομικών επιστημών.

Ερευνητικά επικεντρώνεται σε θέματα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και στα οικονομικά των ακινήτων. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακών σπουδών του εκπόνησε έρευνα με θέμα: Ευρωπαϊκά REITs (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας): Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση τους και Μακροχρόνια Σχέση Ισορροπίας – Σχέσεις Αιτιότητας.

Έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στο κλάδο της ακίνητης περιουσίας ως σύμβουλος επενδύσεων και ως εργολήπτης και project manager ιδιωτικών έργων, αναλαμβάνοντας τον προγραμματισμό και την κατασκευή κτιρίων.